Waar komt het zonnepark?

De gemeente NOP heeft een Plan van aanpak zonneweides NOP geschreven. SENF heeft nauw contact met de gemeente over dit plan en de uitvoering ervan.