Op deze pagina verzamelen we alle vragen. Staat uw vraag er niet tussen. neem dan gerust contact met ons op.

Is de planning al bekend? Ja, de verwachte planning ziet er als volgt uit:

  • 2019 voorbereiding van de vergunningaanvraag;
  • 2020 publicatie ontwerp vergunning, indienden SDE++ aanvraag, voorbereiding realisatie
  • 2021 Realisatie zonnevel

Wanneer is de vergunningaanvraag gedaan?

De vergunningaanvraag is ingediend op 28 april bij Gemeente Noordoostpolder.

Heeft de de SENF een winstoogmerk?

  • Nee, de stichting heeft geen winstoogmerk. Het is juist de ambitie om zo veel mogelijk mensen te laten profiteren van zon. Ons doel is, voor, door en mét de inwoners!

Hoe groot is de oppervlakte?

  • Ongeveer 25 hectare

Om hoeveel zonnepanelen gaat het?

  • Circa 87.000 stuks

Wat is de verwachte opbrengst per jaar?

  • Ongeveer 29 miljoen kWh