Stichting Energieneutraal Noordelijk Flevoland, afgekort SENF, gaat voor een energie neutrale gemeente Noordoostpolder en Urk door middel van lokale duurzame energieproductie. Voor, door én met bewoners en bedrijven! De stichting is 24 april 2017 opgericht.

Het bestuur

Het bestuur komt elke eerste woensdag van de maand bij elkaar om de voortgang te bespreken. Stichting Energieneutraal Noordelijk Flevoland (SENF) bestaat uit:

  • René de Rond (initiatiefnemer & voorzitter)
  • Jaap de Zeeuw (penningmeester)
  • Mariët Heestermans (secretaris)
  • Frank van Hees
  • Dries van Olst
  • Gert Jan van Tilburg

Adviseurs:

  • Harry Goos
  • Alice Leijten

Samenwerking met HVC

De ambities zijn groot, daar hoort een betrouwbare partner bij. In het voorjaar 2018 is gekozen voor HVC. Een bekend gezicht in de gemeenten. HVC is een publiek nutsbedrijf van en voor gemeenten en waterschappen waarbij onder meer de productie en levering van duurzame energie hoog in het vaandel staat.

Onderdeel werkgroep grootschalige opwek en opslag

De SENF is onderdeel van de werkgroep binnen het netwerk Energie Neutraal. Hiermee dragen we bij én zijn we nauw betrokken bij de ambitie van gemeente Noordoostpolder om in 2030 een energie neutrale gemeente te realiseren.