Raads- en staatsleden bezoeken toekomstige zonneweide

Op uitnodiging van Stichting Energieneutraal Noordelijk Flevoland (SENF) hebben raadsleden van de gemeente Noordoostpolder en enkele statenleden van provincie Flevoland een bezoek gebracht aan de Noordermeerdijk als mogelijke locatie voor een zonneweide. SENF wil op meerdere locaties in Noordoostpolder en Urk zonneweides realiseren, onder andere tussen de windmolens aan de Noorder- en Westermeerdijk.

De raadsleden kregen een bustour door het gebied om met eigen ogen te zien welke mogelijkheden het gebied biedt en wat de impact is van een zonneweide. In een eerder stadium is er een gesprek geweest met de grondeigenaren uit het gebied over een mogelijke samenwerking. Daarnaast zijn ook alle dorpsbelangen bijgepraat over de mogelijkheden van zonneweide in hun eigen dorp. Dankzij een voordelige regeling, de zogenaamde postcoderoos, is het voor elke inwoner mogelijk om te profiteren van zonne-energie. SENF wil zonneweides realiseren van, voor en door de polder waarin bewoners en bedrijven uit de gemeente maximale mogelijkheid krijgen om te participeren. In de structuurvisie van gemeente Noordoostpolder zijn zonneweides een belangrijk onderdeel, het draagt namelijk bij aan de doelstelling van een energie neutrale gemeente in 2030. Maandag 1 oktober staat het Plan van Aanpak Zonneweides op de agenda van de gemeenteraad.

De meeste aanwezigen waren zeer positief over de plannen en het voorwerk van de stichting, natuurlijk waren er ook een paar kritische vragen. Wethouder Haagsma was als portefeuillehouder aanwezig tijdens het werkbezoek. Hij onderstreept het belang van brede participatie en de juiste overwegingen voor de ruimtelijke inpasbaarheid.
SENF is opgericht door vrijwilligers om samen bij te dragen aan een energie neutrale Noordoostpolder en Urk waarvan elke bewoner kan profiteren. Een grootschalige aanpak gedragen door mensen uit het gebied, in samenwerking met (lokale) overheden onder de naam Zon Flevoland Noord. En met inzet van mensen met ervaring in de opwekking van duurzame energie en deskundige ondersteuning van HVC. HVC is in de gemeente bekend van afvalverwerking, maar doet meer: zo ondersteunt HVC-gemeenten bij de transitie ‘Van Gas Los’ en de verduurzaming van het afvalbeheer. Het gaat om samen werken aan een circulaire economie.