Stichting SENF (Stichting Energieneutraal Noordelijk Flevoland) realiseert in samenwerking met HVC en NLR in de zomer van 2021 een zonneveld voor grootschalige opwekking zon aan de Voorsterweg 31 te Marknesse op het terrein van NLR.

Het ontwerp

Het ontwerp bestaat uit vier afzonderlijke velden: A, B, C en D. De opstelling is evenwijdig aan de kavel richting van de polderpercelen. Zo passen de velden naadloos in de geometrie van de Noordoostpolder. Veld A ligt in het niet toegankelijke deel van het NLR terrein en heeft de meeste zonnepanelen. Deze zijn 2,40 meter hoog en zijn gelegd in zogenaamde ‘oost-westopstelling’. Hierdoor is de productiecapaciteit hoog. Vanaf de openbare weg zijn de panelen niet te zien door een brede bosrand langs het veld. Direct naast het veld komt een 10 meter brede strook met struiken en kruiden (‘mantel en zoom zone’) die natuurlijk overgaat in het bos. Dit levert ecologische kwaliteit voor bos- en roofvogels, kleine zoogdieren en insecten.

Brede natuurlijke watergang

Aan de westzijde van veld A liggen akkers. De sloot ertussen wordt verbreed met 6 meter en krijgt een natuurvriendelijke oever (plas-drasoever). Deze zone met riet en andere moerasvegetatie zoals lisdodde, biedt ruimte aan insecten en andere (water)dieren die daarvan profiteren. Het zonneveld is vanaf de akkers wel zichtbaar, maar krijgt door de rietkraag een zachte rand.

Kruidenrijke taluds

De velden B en C liggen naast het hoofdgebouw van NLR. Vanaf die kant is het bovenvlak van het zonneveld te zien. De fundering is niet zichtbaar door de plaatsing van schuine hellingen (taluds) rond het veld. Deze taluds worden ingezaaid met een inheems kruidenmengsel zodat er een natuurlijke uitstraling ontstaat. Over de taluds en de zonnepanelen heen zijn de natuurlijke bosranden aan de andere zijde van de velden te zien Vanaf de kant van de openbare weg zorgen de bosranden ervoor dat de velden niet te zien zijn. De zonnepanelen op de velden B en C worden gelegd in zogenaamde ‘zuid opstelling’ en zijn maximaal 1,50 meter hoog. Dit levert iets minder energie op dan bij een oost-westopstelling, maar is zo beter ingepast in het landschap.

Open plek in het bos

Veld D wordt aan drie zijden omzoomd door bos. Vanaf de openbare weg is er een mooie inkijk in de open plek in het bos. Ook hier zijn om het veld taluds met kruidenrijk grasland aangelegd. De 1,5 meter hoge panelen zijn zo ingebed in hun omgeving.
> Download hier het ontwerp

Verwachte planning

  • 2019: Voorbereiding vergunningaanvraag
  • 2020: Publicatie ontwerp vergunning, indienen SDE++ aanvraag, voorbereiding realisatie.
  • 2021: Realisatie zonneveld