Postcoderoos

Wil jij gebruik maken van de zon in jouw omgeving maar kun je zelf geen energie opwekken óf wil je meer. dan is het nu je kans om mee te doen. Bij elk groendorp wordt hard gewerkt aan een zonnepark voor het opwekken van Zonne-energie die direct ten goede komt aan de inwoners.

Deze informatie gaat nog over de huidige postcoderoosregeling. De minister heeft aangekondigd met een nieuwe regeling te komen. zodra hier mee over bekend is, vind je hier alle informatie.

Voordeel voor jou!

De Postcoderoosregeling geeft bewoners uit de nabije omgeving (de ‘Postcoderoos’) de mogelijkheid om collectief eigenaar te worden van een gemeenschappelijk, lokaal project. Het voordeel dat de regeling biedt, is dat de eigenaren voor het volume aan opgewekte energie geen energiebelasting hoeven te betalen over het eigen verbruik (thuis). Dit simuleert de situatie alsof de panelen op het eigen dak zouden liggen. De stroom die door het project geproduceerd wordt, kan daarnaast worden verkocht aan een energieleverancier. Per opgewekte kWh verdienen de deelnemers dus: verkoopprijs voor de stroom + vermeden energiebelasting op het eigen verbruik.

De regeling heeft een aantal voorwaarden:
  • Bewoners moeten in de omgeving wonen (de Postcoderoos)
  • De deelname in het project moet middels een coöperatie vormgegeven worden
  • Deelnemers kunnen particulieren zijn of kleinere bedrijven, tot een verbruik van maximaal 10.000 kWh

Ambitie Postcoderoosprojecten

Postcoderoosregeling is de term zoals deze in de volksmond wordt gebruikt. Officieel is dit de Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting. De SENF wil bijdragen aan een energieneutraal Flevoland Noord. Omdat te realiseren wil de SENF grootschalige energieopwek ondersteunen, maar ook de lokaal de dorpen helpen om hun duurzaamheidsambities te realiseren. Het idee is ontstaan om voor ieder dorp waar interesse is, een eigen postcoderoos project te realiseren. Daarmee worden alle inwoners van Flevoland Noord in staat gesteld hun eigen duurzame energie op te wekken en lokaal de voordelen daarvan te genieten.

De SENF kan hiervoor blauwdrukken voor de uitvoering ontwikkelen en de technische kant voorbereiden, zodat schaal- en standaardisatievoordelen ontstaan en lokaal dient de deelname georganiseerd te worden.