Bron: Solar Magazine

Minister Wiebes wil de eerste helft van 2019 gebruiken om de wijziging van de regelgeving op te stellen en te consulteren die nodig is om de terugleversubsidie als opvolger van de salderingsregeling in te voeren.

Begin september kondigde de minister aan de salderingsregeling voor zonnepanelen met 1 jaar willen te verlengen – tot en met 2020 – omdat de invoering van de terugleversubsidie meer tijd vergt. De minister heeft hierover nu nadere toelichting gegeven in het kader van de door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat gestelde vragen bij de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van 2019.

Lees hier het volledige bericht.

Categories:

Tags:

Comments are closed