Informatieavond Grondeigenaren

Na een eerste bijeenkomst met de grondeigenaren van de Wester- en Noordermeerdijk op 4 oktober 2017 en op 16 november 2017 met de eigenaren/pachters van de Zuidermeerdijk, is er op 11 juli opnieuw een avond voor grondeigenaren, inclusief de pachters, van de Noorder- en Westermeerdijk. Deze avond is een tweede informatieavond over een eventueel te ontwikkelen zonnepark bij en tussen de huidige windmolens op de percelen.