HVC

HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 46 gemeenten en 6 waterschappen (uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). HVC heeft als kerntaken om haar gemeenten en waterschappen als partner te ondersteunen bij de transitie ‘Van Gas Los’ en de verduurzaming van het afvalbeheer. Het gaat om samen werken aan een circulaire economie.

De SENF heeft HVC als samenwerking-partner gekozen eind 2017 omdat dit een publiek bedrijf is dat werkt aan milieu en klimaatoplossingen. Het bedrijf heeft publieke aandeelhouders, is een energiebedrijf, heeft al ervaring met grootschalige ontwikkeling. Fijn is ook dat ze open stond voor het idee van mede participatie en eigendom door bewoners van Noordelijk Flevoland. Er wordt veel waarde gehecht aan de sociale paragraaf in de energietransitie, zoals rechtvaardigheid en inkomenseffecten van de energietransitie als onderdeel van het klimaatbeleid.

HVC heeft tien hoofdactiviteiten:

  • inzameling, recycling/verwerking
  • vergisting en compostering
  • afvalverbranding
  • energieproductie uit biomassa
  • productie, distributie en levering van warmte
  • windenergie, zonne-energie
  • verkoop HVC KringloopEnergie en slibverbranding.

Kijk voor meer informatie: www.hvcgroep.nl