Energieverkenning IJsselmeergebied: ruimte voor duizenden hectare zonnezandbanken en zonne-eilanden

In het IJsselmeergebied is ruimte voor vele duizenden hectare zonnepanelenn de vorm van zonnezandbanken en zonne-eilanden. Dat staat in de energieverkenning over het IJsselmeer.

In deze verkenning zijn de mogelijkheden voor duurzame-energieproductie in het IJsselmeergebied onderzocht. De IJsselmeerprovincies Flevoland, Friesland, Noord-Holland en Overijssel hebben het initiatief genomen om de verkenning uit te voeren als input voor het opstellen van de Regionale Energie Strategie├źn voor het Klimaatakkoord. De energieverkenning bevat diverse bouwstenen voor energieopwekking in het IJsselmeergebied, waarbij vooral de bouwstenen zon, wind en thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) zijn uitgewerkt.

>> Lees hier het hele artikel