Bestuur

Het bestuur komt elke eerste woensdag van de maand bij elkaar om de voortgang te bespreken.

Stichting Energieneutraal Noordelijk Flevoland (SENF) bestaat uit:

René de Rond (initiatiefnemer & voorzitter)
Jaap de Zeeuw (penningmeester)
Mariët Heestermans (secretaris)
Frank van Hees
Dries van Olst
Gert Jan van Tilburg
Harry Goos
Alice Leijten